Chậu LB8 48x37x13 cm

1.050.000 

Mã sản phẩm: TPS03000801
Kích thước 480 x 370 x 130 mm
Màu sắc: Chậu (Lavabo) trắng