Chậu ø42×14 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01000005
– Trọng lượng: khoảng 17 kg / cái
– Kích thước ø420 x 140 mm