Chậu rửa chén 1 hộc AS10

580.000 

Mã sản phẩm: TIC01001001
phẩm cho gia đình bạn.
– Kích thước: 480 x 440 x 180 mm