Gạch 16×50 1854 loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: VTG09185401
– Kích thước: 160 x 500 mm
– Xuất xứ: Việt Nam