Gạch 16×50 1855 loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: VTG09185501
– Kích thước: 160 x 500 mm
– Xuất xứ: Việt Nam