Gạch 25×50 1371 loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: VTG11137101
– Kích thước: 250 x 500 mm
– Xuất xứ: Việt Nam