Gạch 25×50 1372 loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: VTG11137201
– Kích thước: 250 x 500 mm
– Xuất xứ: Việt Nam