Gạch 25×50 1374 loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: VTG11137401
– Kích thước: 250 x 500 mm
– Xuất xứ: Việt Nam