Gạch 25×50 6773 loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: UST05677301
– Kích thước: 250 x 500 mm
– Xuất xứ: Việt Nam