Gạch 30×30 1803 loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: VTG08180301
– Kích thước: 300 x 300 mm
– Xuất xứ: Việt Nam