Gạch 30×60 3680 (đậm) loại 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: ITC01368001
– Kích thước: 300 x 600 mm
– Xuất xứ: Việt Nam
– Bề mặt: bóng