Gạch 60×60 943 loại 1

210.000 

Mã sản phẩm: VTG01094301
– Kích thước: 600 x 600 mm