Gạch 60×60 944 loại 1

210.000 

Mã sản phẩm: VTG01094401
– Kích thước: 600 x 600 mm