Gạch 6×20

Liên hệ

Mã sản phẩm: JIC03000101
– Chất liệu: men (rạn, bóng)
– Kích thước: 60 x 200 mm