Gạch 7.5×15

Liên hệ

Mã sản phẩm: JIC04000101
– Chất liệu: men (rạn, bóng)
– Kích thước: 75 x 150 mm