Gạch bông 20×20 1

Liên hệ

Mã sản phẩm: DMC03000101
– Kích thước: 200 x 200 mm