Gạch bông 20×20 20102

Liên hệ

Mã sản phẩm: DMC03201021
– Kích thước: 200 x 200 mm