Gạch bông 20×20 225

Liên hệ

Mã sản phẩm: JIC01022501
– Kích thước: 200 x 200 mm