Gạch bông 20×20 260

Liên hệ

Mã sản phẩm: JIC01026001
– Kích thước: 200 x 200 mm