Gạch bông 20×20 6212

Liên hệ

Mã sản phẩm: JIC01621201
– Kích thước: 200 x 200 mm