Gương K16 ø50 cm

330.000 

Mã sản phẩm: TPS01001601
Kích thước ø500 mm