Gương K18 60×80 cm

350.000 

Mã sản phẩm: TPS01001802
Kích thước 600 x 800 mm