Gương K5 45×60 cm

190.000 

Mã sản phẩm: TPS01000503
Kích thước 450 x 600 mm