Gương K8 50×70 cm

350.000 

Mã sản phẩm: TPS01000803
Kích thước 500 x 700 mm