Gương LED GL4 50×70 cm

900.000 

Mã sản phẩm: TPS01000403
Kích thước 500 x 700 mm