Gương LED GL7 50×70 cm

950.000 

Mã sản phẩm: TPS01000702
Kích thước 500 x 700 mm