Gương K7 50×70 cm

250.000 

Mã sản phẩm: TPS01000703
Kích thước 600 x 800 mm