Gương LED GL8 60×80 cm

990.000 

Mã sản phẩm: TPS01000802
Kích thước 600 x 800 mm