Hít kính ba

168.000 

Mã sản phẩm: TNT04626631
Tải trọng hít ngang 150 kg, hít dọc 90kg