Hít kính đôi

120.000 

Mã sản phẩm: LHC03000001
Tải trọng hít ngang 50 kg, hít dọc 35kg