Hít kính đơn

69.000 

Mã sản phẩm: TNT04626611
Tải trọng hít ngang 50 kg, hít dọc 35kg