Mosaic xà cừ 8 30×30 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: JIC02000801
– Chất liệu: vỏ xà cừ (ốc)