Ngói bitum đa tầng [almond]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000029
– Kích thước: 317 x 1000 mm
– Màu sắc: almond
– Xuất xứ: Nga