Ngói bitum đa tầng [cooper]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000031
– Kích thước: 317 x 1000 mm
– Màu sắc: cooper
– Xuất xứ: Nga