Ngói bitum đa tầng [dark blue]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000025
– Kích thước: 317 x 1000 mm
– Màu sắc: dark blue
– Xuất xứ: Nga