Ngói bitum đa tầng [green]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000027
– Kích thước: 317 x 1000 mm
– Màu sắc: green
– Xuất xứ: Nga