Ngói bitum phẳng [America Chalet]

260.000 

Mã sản phẩm: ADC01000001
– Kích thước: 333 x 1000 mm
– Màu sắc: America Chalet
– Xuất xứ: Nga