Ngói bitum phẳng [American Antik]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000004
– Kích thước: 333 x 1000 mm
– Màu sắc: America Antik
– Xuất xứ: Nga