Ngói bitum phẳng [American Black]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000002
– Kích thước: 333 x 1000 mm
– Màu sắc: America Black
– Xuất xứ: Nga