Ngói bitum phẳng [American Brown]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000005
– Kích thước: 333 x 1000 mm
– Màu sắc: America Brown
– Xuất xứ: Nga