Ngói bitum phẳng [American Roman]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000003
– Kích thước: 333 x 1000 mm
– Màu sắc: America Roman
– Xuất xứ: Nga