Ngói bitum tổ ong [brick red]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000020
– Kích thước: 317 x 1000 mm
– Màu sắc: brick red
– Xuất xứ: Nga