Ngói bitum tổ ong [red]

Liên hệ

Mã sản phẩm: ADC01000016
– Kích thước: 317 x 1000 mm
– Màu sắc: red
– Xuất xứ: Nga