Ngói tráng men 113 30×40 cm (lục đậm)

Liên hệ

Mã sản phẩm: OGC08011302
– Kích thước: 400 x 300 mm
– Độ dốc tối thiểu: 17o
– Độ dốc tối ưu: 30o÷35o