Ngói tráng men 116 30×41 cm (lam)

Liên hệ

Mã sản phẩm: OGC08011601
– Kích thước: 410 x 300 mm
– Độ dốc tối thiểu: 17o
– Độ dốc tối ưu: 30o÷35o