Ngói tráng men 1201 30×40 cm (đỏ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: OGC08120101
– Kích thước: 400 x 300 mm
– Độ dốc tối thiểu: 17o
– Độ dốc tối ưu: 30o÷35o