Ngói tráng men 1208 30×40 cm (đen)

Liên hệ

Mã sản phẩm: OGC08120801
– Kích thước: 400 x 300 mm
– Độ dốc tối thiểu: 17o
– Độ dốc tối ưu: 30o÷35o