Ngói xi măng 33.4×42.2 cm (đen)

Liên hệ

Mã sản phẩm: OGC07003301
– Kích thước: 422 x 334 mm