Ngói xi măng 33.4×42.2 cm (đỏ mận)

Liên hệ

Mã sản phẩm: OGC07002201
– Kích thước: 422 x 334 mm