Sàn nhựa 19 152x914x1.8 mm

95.000 

Mã sản phẩm: QPF01001901
– Kích thước: 152 x 914 x 1.8 mm